Personakt

Ingegerd Olofsdotter

Död:Fryksände (Värm), Utterbyn.

Sambo med Ingemar Bondesson


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1680 vt 18: I en tvist mellan Västanvik och Torsby om myrslogar höres som vittnen Bonde Nilsson i Rådom, över 70 år gammal, Eskil Jönsson i Altjärn (S), c:a 45 år gammal, och Per Ingemarsson i Utterbyn. Den sistnämnde har hört sin moder sal. hustrun Ingiel Olofsdotter säga, att myrslogarna tillhört Torsby men att Västanvik haft tillstånd att bruka dem.