Personakt

Nn Böös


Äktenskap med Georg Henrik Lybecker (1619 - 1682)

Vigsel:före 1650.

Noteringar

Dotter av rådmannen och borgmästaren i Örebro, tillika riksdagsman, Christoffer Böös (d. 1656) och Jölin Joensdotter, samt syster till kammarrådet Wilhelm Böös (1624-76), adlad Drakenhielm, och till statssekretaren och hovrådet, tillika landshövding i Halland, Jonas Böös (1628-83), adlad Gyldencrantz. [SAÄ, V/90]