Personakt Antavla

Jon Stensson

Blev ca 80 år.

Far:10930 Sten Halvardsson
Mor:10931 Sigrid Nilsdotter

Född:beräknat 1634.
Död:1714 1/12 Fryksände (Värm), Vasserud.

Sambo med Ingeborg Klemetsdotter (1647? - 1716)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1675 ht 29: Fasta på 1/8 i Sörmark samt 1/4 av Grönsta äng för Nils Pålsson i Sörmark och hans hustru Marit Ivarsdotter. Nils har:
1) tillbytt sig av Sten Jonsson i Vasserud hans hustrus Kerstin Matsdotters arvejord 1/4 av 1/8 i Sörmark för den del i Smedserud som Nils köpt av Engelbrekt Halvardsson i Sörmark för 47 rd,
2) tillbytt sig av Sten Jonsson i Vasserud hans hustrus andra 1/4 av 1/8 för den del i Önneby som Nils löst från sin svärmoder,
3) köpt av sin svärfader Ivar Olofsson i Västanvik hälften av hans hustrus Ingeborg Matsdotters arvejord 1/4 av 1/8 i Sörmark för 27 rd, och
4) ärvt genom sin hustru 1/4 av l/8 i Sörmark efter hennes moder Ingeborg Matsdotter.

1686 vt 67: Förmyndarna för Halvard Torstenssons i Gunnerud barn, Jon Stensson i Vasserud och Jöns Stensson ib, ålägges att återföra till Hälserud de byggnader som fadern flyttat till Gunnerud.

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725:

1721 ht 102: Klemet Finnsson på Heden (el. Edet) yrkar att rätten skall upphäva det byte hans far sal. Finn Klemetsson 1687 gjort med sin svåger sal. Jon Stensson i Vasserud, då denne avstått till Finn 1/6 i Edet och 1/6 av 1/4 i Bergsäng mot vederlag av 1/7 i Önnerud. Jon Stenssons arvingar Petter Svensson och Jon Jonsson i Vasserud bestrider och påpekar att jorden i Önnerud bortbytts och ej kan återfås. Kärandens yrkande avslås.