Personakt Antavla

Anders Jonsson

Far:2834 Jon Persson
Mor:2835 Ingeborg Svensdotter

Noteringar

Nämnes 1666-67 i mtl som son till Jon Persson och Ingeborg Svensdotter i Åsa, Godegård (Östg), och 1668-93 som gift i Åsa.

Ur Hällestad-Tjällmo tingslag 1694 5/2 [AI:10/207]:
Anders Joensson på sina och sin broders Swen Joenssons wägnar beswärade sig öfwer dheras swåger Pär Nilsson i Kiäringeskogen för ett silfrbälte...