Personakt

21856 Nils Larsson

Död:Fryksände (Värm), Rådom.

Barn med ?

Barn:
10928 Bonde Nilsson

Noteringar

Troligen bonde i Rådom, Fryksände (Värm), under 1500-ts andra hälft.

År 1540 bebos Rådom av en Lasse (möjl. Nils Larssons far) enl. Värmlands nation i Uppsala 1595 [utg. Uppsala 1952: Nationen och hembygden IV]

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1694 ht 46: Jon Nilsson samt Nils och Per Larssöner på södra halva Rådom påtalar, att den norra hälftens åbor Halsten Nilsson, Jöns Nilsson, Jöns Jonsson, Lars Olofsson och Nils Persson har torpet Smedserud på sina ägor, och anser sig ha rätt till vederlag därför.
Med ett fastebrev av 1635 23/7 för Jon Larsson visas att dennes fader Lars Nilsson (möjl. son av Nils Larsson) upptagit Smedserud för sin brorslott i bolbyn, och nuvarande åbon Per Larsson, Lars Nilssons sonson, anser sig ha rätt till 1/5 i skogen.