Personakt

Anna Markusdotter

Död:omkring 1673 Fryksände (Värm), Utterbyn.

Sambo med Jöns Bondesson (- 1653?)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1653 vt 11: Bonde Jönsson har 1641 i Hällefors erkänt skuld om 60 1/2 rd till Olof Andersson och Torkel Svensson i Karlstad och 1652 i Utterbyn avtalat med dem, att skulden skall betalas ur hans arv efter fadern Jöns Bondesson, vilket innestår hos modern Anna Markusdotter och hennes svärson Per Jönsson.

"Markus Jönsson själv delt mellan sina barn sålunda, att Håkan Markusson i Uppgården och Kerstin Markusdotter i Kårbol hava Uppgården och Brönäs och Jöns Markusson i Fensbol och Anna Markusdotter i Ytterbyn erhålla Likenäs i Dalby, med det villkoret, att om jorden icke finns lika bra, förlikas, som skäligt kan vara."