Personakt Antavla

246 Sven "Svante" Myrin

Häradshövding, lagman. Blev 80 år.

Far:492 Ericus Svenonii Myrin (1688? - 1731)
Mor:493 Anna Sevallia (1679 - 1747)

Född:1722 3/4 Uppsala, Domkyrkofs (Uppl). [1]
Död:1802 17/10 Mo (Häls), Florsberg. [2]

Äktenskap med Britta Katarina Hernodia (- 1756)

Vigsel:1747 16/8 Börje (Uppl). [3]

Barn:
Erik Myrin (1748 - 1782)
Anna Katarina Myrin (1751 - >1828)
Johanna Myrin (1753 - )
Elisabet Myrin (- <1829)

Äktenskap med 247 Britta Charlotta Eldh (1734 - 1796)

Vigsel:omkring 1758.

Barn:
Nils Myrin (1760 - 1780)
Hedvig Myrin (1762 - )
Britta Charlotta Myrin (1763 - 1763)
Svante Myrin (1764 - 1764)
123 Edla Charlotta Myrin (1765 - 1839)
Britta Magdalena Myrin (1766 - )
Sven Axel Myrin (1768 - 1769)
Peter Leonard Myrin (1769 - 1770)
Ulrika Juliana Myrin (1772 - 1772)

Noteringar

Ur Mo dödbok (1802): "d.17 Afsomnade Herr Slotts Cancellie Secreteraren Svante Myrin. Han var född i Upsala d. 14 april 1722. Fadren var Comministern därstäds Mag. Hr. Eric Myrin och Modren Fru Anna Sevallius. På 10:de året blef Hr. Secreteraren faderlös. Hans mor besörjde sedan om hans uppfostran och gaf honom till Informator en stadgad Studerande, Hr. Gabriel Ödmann, sedan Contracts Prost i Hjelmsryd af Småland. Under sine academiska år Disputerade afl. Secreteraren: Om den Juridiska vältaligheten. Åren 1740, 1741 och 1742 (?) han vid Höglå(?) kongl. Svea Hofrätt. 1743 förordnades han till vice notarie i Höglåf(?) kongl. General krigsrätten och samma år till vice auditör vid Nylands regemente.

1747 fick han Konungens fullmagt på krigs Fiskals sysslan i Finnland. Kallades år 1755 af Riksens Ständers Höglåf(?) Commission till Secreterare sysslans förrättande, hugnades och belöntes 1758 med Konungens fullmagt å Häradshöfdinge beställningen i Hellsingland (samt mellan 1765-72 i Norrland). Flyttades 1780 till bestridande af secreterare sysslan i kongl. Slotts Cancelliet, varifrån han sökte och fick afsked 1787. Samma år flyttade han hit till Församlingen och tillbragte sine öfriga dagar hos sin k. måg Hr. Häradshöfding Gabriel Ödmann på Florsberg. Hr. Secreteraren var 2:ne gångor gift, förrst med Fru Catrina Hernodius som 1756 dödde i Hellsingfors;

Sedan med Fru Brita Charlotta Eld, som afled här i Församl. 1796. Desse egtenskaper välsignades med flere barn: Sonen Löjtnanten vid kgl. Fortification Hr. Eric Myrin, som på ett flytande Batterie föll för en glödgad kula år 1782 vid Gibraltars bestormning. Sonen Nils Myrin, som i Engelsk tjenst 1780 blef skjuten i en träffning emellan Engelsmännen och Americanerne vid Kings Mountain i Norra Carolina. 4 gifta Döttrar, af hvilka 3:ne äro förenade med Hr. Secreterarens förr nämnde fordne Handledares Hr. Prosten Ödmanns söner, och en ogift Dotter. Dessutom hade han efven 3 Söner och 4 Döttrar, hvilka i späd ålder hafva dött. Hr. Secreteraren har alltid varet kännd för en rättskaffens man.

Han älskade upprigtigt Guds ord, och fanns alltid sorgfällig om utöfningen af dess välgörande Bud. Han var god make, öm och lycklig Far; Embetsman med mycken vaksamhet och dygdig medborgare. Hanses sista dagar voro svåra, Han visste, att med tålamod fördraga alla olägenheterne af en hög och med krämpor uppfylld ålder. Han var gammal - 80 år, 6 mån, 3 dag." Han svärmade även för botanik och fädernelandets historia.

Bosatt:
1722 / Uppsala, Domkyrkofs (Uppl) [Ca:3 (född)]
1748-53 / Ingå (Nyland, FIN) [ES:150 (barn född)]
1759-61 / Hudiksvall (Häls) - häradshövding [AI:2/36]
1762 / Stockholm, Maria Magdalena (Södm) [CIa:8/256 (barn född)]
1763-78 / Delsbo (Häls), Charlotteberg - häradshövding [C:2/250 (barn född); AI:3/179, 4/176]
1787-02 / Mo (Häls), Florsberg - lagman [AI:3/121]

Sköld: I blått fält ett vattenpass åtföljt ovan av två i bjälke ställda rosor och nedan av tre i bjälke ställda franska liljor. (Hjälmprydnad): En strålande femuddig stjärna. Valspråk: Semper medium. Riksdagsfullmakter R 5191, Eder 170.


Källor

[1]ULA/ Uppsala Domkyrkofs (C), Ca:3 (FB 1720-1735)
  
[2]HLA/ Mo (X), C:2 (DB 1754-1812), s 143
  
[3]ULA/ Börje (C), C:4 (VB 1729-1776), s 164