Personakt

Olof Toresson

Bonde.

Död:1658 Fryksände (Värm), Långerud.

Barn med 5467 Valborg Knutsdotter

Barn:
Knut Olofsson (- 1659)
Börje Olofsson (- >1661)
Jon Olofsson (- <1660)
Per Olofsson (- <1670)
Anders Olofsson (- 1694)
Tore Olofsson (- >1660)

Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1658 ht: Olof Toresson i Långerud ägde 1/6 i Vadje (värde 66 1/3 rd) och 1/2 Vadjetorp (50 rd) samt med sin hustru Valborg Knutsdotter 1/10 i Östmark, för vilken sistnämnda lott de upptagit torpet Långerud (100 rd), vari sonen Anders ensam äger hälften. Denne behåller Långerud, och hans bröder Per, Jon, Knut, Börje och Tore delar lotterna i Vadje och Vadjetorp samt tar lösen för sina andelar i 1/2 Långerud. Arvet efter fadern blir alltså 27 rd 34 1/2 öre smt på var och en. Anders har redan börjat betala Jons barn, och Per Olofsson har betalt en del till fadern, vilket räknas honom till godo.

1661 vt 42: Fasta på Långerud för Anders Olofsson ib enligt överenskommelse med såväl föräldrarna, Olof Toresson och Valborg Knutsdotter, som syskonen. Hälften har Anders enligt dom 1658 (nr 21) erhållit för arbete. Av den andra hälften har han ärvt 1/6, dessutom betalat 27 rd 34 1/2 öre smt till brodern Jon Olofssons barn i Backetorp för deras arvsrätt och enligt förlikning 1660 (nr 26) betalat ytterligare 16 rd till sina bröder Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Jons barn i Backetorp, Knuts barn i Vadje och Tores barn i Askerud.

1667 vt 17: Jöns Larsson, Klemet Eriksson, Ivar Olofsson och Engelbrekt Eriksson i Östmark har 1666 bestyrkt, att när Olof Toresson i Långerud bytte sin hustrus Valborg Knutsdotters arvslott i Östmark mot torpet Långerud, har under Långerud inbegripits en äng, kallad Hästenäs.
--
G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1725-1740:

1733 ht: Olof vittnar utom ed, att fastän han är 70 år gammal minns han ej sin farfar Olof Toresson i Långerud. Jon Olofsson i Persby (36 år) har hört av sin far Olof Ivarsson, som var 67 år gammal då han dog för 4 år sedan, att han ej kunde minnas Olof Toresson. Åborna i Vadje vill härav sluta att han varit död före domen om ägodelningen 1662 (vt 11), och eftersom denna dom grundade sig på Olof Toressons vittnesmål, bör den anses ogiltlig. Det tredje vittnet har uteblivit på grund av sjukdom men lär ha sagt sig ej kunna minnas Olof Toresson.