Personakt Antavla

2732 Björn Nilsson

Far:5464 Nils Bondesson (- >1645)
Mor:5465 Ingegerd Stensdotter (- 1660)

Död:omkring 1685 Fryksände (Värm), Östmark.

Barn med 2733 Karin Nilsdotter (- <1680)

Barn:
Ivar Björnsson (1632? - 1721)
Jon Björnsson (1641? - 1699)
1366 Sten Björnsson (- <1691)
Karin Björnsdotter
Jon Björnsson (- <1688)
Valborg Björnsdotter
Per Björnsson (- <1687)
Nils Björnsson (- <1691)

Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:
1635 vt: Gamla kvinnan Ingeborg Markusdotter i Östmark lämnar för skötsel såväl lös som fast egendom till Björn och Olof ib, vilka med undantag av ett omyndigt dotterbarn är hennes närmaste släktingar.

Anders Olofsson och Björn Nilsson i Östmark har förlikts om gödsel och foder.

1645 ht: Björn Nilsson, Klemet Eriksson och Jöns Larsson i Östmark går ed på att den sistnämnde till Olof Erikssons dräng Olof i Mölnbacka betalat för salt. Betalning har likväl uttagits av Jöns borgensman Olof Månsson i Berga.

1660 ht: Anders Olofsson i Långerud betalar för att få slut på klander från syskonens sida ytterligare 16 rd till Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Knuts barn i Vadje, Jons barn i Backetorp samt Tore. Björn i Östmark skall ha 4 rd för sin hustrus andel i Långerud, såvida han ej fått nog ersättning inne i gården.

1669 vt 25: Uppbjudes 1. ggn: 1/8 i Bada av Björn Nilsson i Östmark.

1673 ht 14: Fasta på 1/8 i Bada, som Björn Nilsson i Östmark för 55 1/4 rd köpt av superintendenten Sven Caméns arvingars fullmäktige länsmannen i Kils härad Nils Jönsson i Ulvsby, vilken 1/8 erhållits för sal. Per Perssons skuld till Camén. Björn Nilsson lovar änkan att med sina omyndiga barn få bo kvar till sin död.

1675 vt: Soldaten Daniel Björsson i Östmark bötfälls för stöld av råg från Björn Nilsson ib.

1676 vt: Fasta för Björn Nilsson i Östmark och hans systers sal. Karin Nilsdotters i Edet arvingar samt hans syster Kerstin Nilsdotter i Svenneby på Bergsäng samt en säterplats på Rådoms ägor, som de ärvt efter sina föräldrar Nils Bondesson och Ingiel Stensdotter i Rådom, hälften för Björn och hälften för systrarna.

1680 ht: Björn Nilsson i Östmark och hans sal. hustru Karin Nilsdotters barn äger 1/4 ib på 1/12 när som ägs av Klemet Eriksson ib. Björn har köpt av Jöns Larsson och Karin Larsdotter deras lott för 20 rd. Dessutom har hans första hustru, nämnda Karin Nilsdotter, genom bakarv ärvt en lott.

1681 vt 33: Fasta för Björn Nilsson i Östmark på Röjdoset, som han köpt av finnen Erik Eriksson Puran för 34 rd.

1683 ht: Jon Nilssons i Rådom broder Björn Nilsson i Östmark, "som mycket äldre är än Jon".

1685 ht 41: Jon Björnsson i Bada skall lämna sal. Björn Perssons barn ib vad som resterar på deras fädernejord. För vad de ytterligare fordrar därpå måste de lagsöka sal. Per Perssons arvingar. Denne hade för resterande utlagor låtit jorden gå till Sven Camén, vilken därpå sålt den till Björn Nilsson i Östmark, som fått fasta därpå vid hösttinget 1673 (nr 14).

1687 ht: Norske finnen Anders Eriksson Puran försöker återfå faderns jord i Röjdoset på Östmarks ägor, men Björn Nilssons i Östmark arvingar visar med fastebrev av 1681 (vt nr 33), att Erik Eriksson Puran sålt jorden till deras fader.

1688 vt: Per Bondesson i Östmark påstår på sina styvbarns, sal. Per Björnssons barns, vägnar att deras fader lämnat sin broder Jon Björnsson i Persby 15 1/3 rd för hans lott i Östmark, varemot Jon Björnssons änka Kerstin Eriksdotter i Persby bevisar att hennes man endast lånat summan av Per Björnsson och att en del återbetalats. Per Bondesson menar att denna återbetalning avsett en skuld till Jons fader Björn Nilsson. Rätten anser att saken bör vila tills Jons barn blir vuxna och bättre bevis framkommit.

1688 ht 21: Anders Olofsson i Långerud intygar att sal. Per Björnsson i Östmark på sitt yttersta sagt sig ha lämnat sin broder Jon Björnsson i Persby 15 1/3 rd för dennes jord i Östmark. Per Bondesson vill nu på sina styvbarns vägnar tillträda jorden, vilket dock bestrides av Jons barn. Rätten beslutar att eftersom inget säkert köp kan bevisas skall pengarna återbetalas. Dessutom skall sal. Björn Nilssons arvingar sammanträda för att skifta arvet i Östmark, Bergsäng, Bada och Puranstorp.

1691 vt 53: Olof Ivarssons i Östmark hustru Marit Jonsdotter och hennes bröder Nils och Erik Jonssöner, vilka för sitt arv efter fadern Jon Björnsson av sina medarvingar tilldelats Röjdoset (Puranstorpet), försöker att få sitt arv i Östmark i stället och tycker att någon annan av farfadern Björn Nilssons arvingar bör få Röjdoset.

Björn hade själv ärvt Bergsäng, fått en del i Östmark genom sin hustru samt tillsammans med henne löst ytterligare en del i Östmark, Röjdoset och en lott i Bada. Han har fördelat jorden sålunda, att Per Björnssons barn, Nils Björnssons barn och döttrarna Valborg och Karin Björnsdöttrar fått jorden i Östmark, Jon Björnsson d.ä. Röjdoset, Sten Björnssons barn Bergsäng och Jon Björnsson d. y. jorden i Bada, och rätten anser sig ej kunna ändra denna fördelning.

1697 ht 42: Johan Jonsson i Svenneby kräver av Östmarks åbor 8 rd för synekostnad som hans morfar Björn Nilsson utlagt för alla sina grannar. Rätten ogillar kravet eftersom alltför lång tid förflutit sedan dess.