Personakt Antavla

10508 Otto Heinrich Lupeker

Bergmästare, direktör.

Far:21016 Tüloff Lupeker

Född:Westfalen (DEU), Bielfeld.
Död:1631 Stora Skedvi (Dala), Lövåsen.

Barn med 10509 Katarina Cronberg (- 1628)

Barn:
5254 Hans Filip Lybecker (1608 - 1671)
Georg Henrik Lybecker (1619 - 1682)
Maria Lybecker
Elisabet Lybecker

Noteringar

Bergmästare över ett koppar- och blyverk i Veldenz i Nieder-Pfalz (DEU), men okt 1619 inkallad till Sverige av Gustav II Adolf såsom bergmästare och direktör för Lövåsens silververk i Stora Skedvi (Dala), som han från 1620 arrenderade av kronan, samt från 1621 Humblebacka silverbruk i Husby (Dala).

Ligger, jämte hustrun, begravd i Stora Skedvi k:a, på vilken grav sonen Georg lät lägga en liksten, varuti ättens vapen var inhugget jämte inskriften: "Härunder ligger begraven Kongl. Maj:ts Trotjänare, fordom bergmästare på Lövåsen Äreborne och Välaktad, nu Salig hos Gud Herr Otto Henrik Lybecker och hans k. Fru Katarina Cronberg, som avsomnade i Herranom. Fadren 1631. Modren 1627. Gud fröjde deras själar. Kongl. Maj:ts Troman och översten av Skånska Kavalleriet Ädle och Välborne G.H. Lybecker och hans fru Kristina Grissbach till Strö och Lövenstedt i Skåne hava denna sten låtit lägga över sina föräldrars grav. Ps. 121. Jag lyfter mina händer...(osv)". [SAÄ, V/89; SBL, XXIV/433; FMD, 3:4/214]