Personakt Antavla

Håkon Ivarsson

jarl Norge, Halland, (kung? Sverige).

Far:Ivar kvite

Äktenskap med Ragnhild Magnusdotter (Hårfagreätten)

Vigsel:1062.

Barn:
nn Håkonsdotter

Noteringar

Var under norske kung Harald hårdrådes regeringstid (1046-66) den mäktigaste mannen i Opplande samt överträffade alla andra i styrka och skönhet. Då kung Harald (ca 1050) hade dräpt den tröndiske hövdingen Einar tambarskjelve, måste han, för att blidka Håkon, som var Einars hämndkrävare, lova att ge honom Magnus den godes dotter Ragnhild till äkta. Då svårigheter uppstod vid uppfyllandet av detta löfte, begav sig Håkon till kung Sven Estridsson i Danmark, som låg i strid med kung Harald, och blev dennes jarl och landvärnsman i Halland. Efter att sedemera ha försonats med Harald och svurit denne trohet, blev han norsk jarl och fick Ragnhild till äkta. Under ett härnadståg mot Danmark, på vilket Håkon var kungen följaktig, räddade han, efter sjöslaget vid Nissan (1062), kung Svens liv och hjälpte honom att undkomma. När Harald fick höra detta, sökte han tillfälle att överfalla och straffa jarlen som under sommaren måst fly (enl. Snorre Sturlasson och Morkinskinna) till kung Stenkil i Sverige där han blev dennes jarl i de västra landskapen Västergötland, Dalsland och Värmland emedan Stenkil själv styrde i de östra. Efter sommaren återvände Håkon till Opplande för ett tag innan han for till Värmland där han stannade länge under vintern. Mot slutet av vintern for han med manskap av götar och värmlänningar till Romerike, varfter han tog ut skatt av Opplenningarna. For sedan till Götaland, där han stannade en tid. Är troligen densamme som i Sverige kallades kung Håkan Röde (1070-talet). Både Adam av Bremen och Västgötalagens kungalängd nämner Håkan Röde, men placerar honom på olika platser: Adam placerar honom mellan Anund från Gårdarike (Ryssland) och Inge d.ä, samt Västg.-lagens kungalängd placerar honom mellan Emund gamle och Halsten. Dock behöver han inte ha varit en reell kung utan kan som jarl ha verkat som vicekung i sina jarla-dömen. Adam anger honom vara både född och död i Levene, Västergötland och ska där enligt tradition ha gett namn åt gården Håkantorp. Om Håkon Ivarsson och Håkan Röde är en o samma person var han född i Norge, men kan givetvis ha dött i Levene. Enligt Adam ska Håkan ha gift sig med "den unge Olavs moder", vilket troligen syftar på modern till Olav kyrre, men om det var hans mor Tora Torbergsdotter eller styvmor Elisabet från Kiev framgår inte. [NFB, X/932, XII/41; ES, II/106]