Personakt

Udard Fraser


Barn med nn

Barn:
Gilbert Fraser (- 1263?)

Noteringar

Nämnes endast i brev utfärdade av hans avkomlingar. Släkten Fraser's ursprung är med säkerhet att söka i Frankrike, men okänt är när de först etablerade sig i England och Skottland. En teori är att de var herrar till Fréselière i Anjou (FRA). [BSP, VII/417f]