Personakt Antavla

Olof skötkonung (Uppsalaätten)

kung Sverige.

Far:Erik segersäll (Uppsalaätten) (- 995?)
Mor:Sigrid storråda (- >1000)

Död:omkring 1022.

Barn med Estrid, av Obotriten (- 1035?)

Barn:
Ingegärd "Irina, Anna" Olofsdotter (Uppsalaätten) (1000? - 1050)

Noteringar

Efterträdde fadern vid dennes död (ca 995), varpå den av fadern från Danmark fördrivne Sven tveskägg återtog sitt rike. Olof erövrade dock åter Danmark som han höll tills han tog dopet (mellan ca 998-1000), då han förlikades med Sven som återfick Danmark och som fredspant lovade att gifta sig med Olofs mor, Sigrid storråda. Den rättighet till skatt, som Olofs närmaste förfäder ska ha tillkämpat sig av folkstammar öster om Östersjön, lät han gå förlorad. År 1000 förenade han sig med Sven tveskägg, samt de norska jarlarna Erik och Sven mot norske kung Olaf Tryggvesson - och sedan denne under strid med de förbundna omkommit i slaget vid Svolder, fick Olof vid utskiftandet av dennes rike Värmland, Trondheims-bygden samt landet mellan Svinesund och Göta älv. Då Norge 1015 återupprättades av Olaf Haraldsson (den helige), inträdde därför ofred mellan sveakungen och den nye norske kungen - som Olof kallade "tjockisen". Slutligen tvingades Olof genom lagman Torgnys myndiga uppträdande på tinget i Uppsala 1018 avge löfte om fred med Norge samt att som fredspant lova kung Olaf sin dotter Ingegärd till äkta. Då Olof dröjde med den utlovade freden och förlikningen med kung Olaf uppkom 1019 en upprorisk rörelse i landet, varpå Olof avsattes och dennes son Anund Jakob i stället valdes till kung i Uppsala. Olof, med bibehållet kunganamn, blev sonens lydkung i Västergötland. Samma år ingick Olof i Konungahälla (nu Kungälv) förlikning med Olaf, som då redan genom jarl Ragnvalds i Skara tillskyndelse äktat Olofs frillodotter Astrid i stället för hennes halvsyster Ingegärd, som Olof lovat storfurst Jaroslav i Novgorod till brud. I Västergötland sägs han ha mottagit dopet vid Husaby källa men hade trol. redan döpts långt tidigare. Hans död skall ha inträffat under vintern 1021–1022. Han var den förste svenske kung som lät prägla mynt, slagna i Sigtuna av engelska myntmästare. [NFB, XX/635f; ES, II/114]