Personakt

Erik segersäll (Uppsalaätten)

kung Sverige.

Död:omkring 995.

Barn med Sigrid storråda (- >1000)

Barn:
Olof skötkonung (Uppsalaätten) (- 1022?)

Noteringar

Säges i början ha regerat samman med sin bror Olof, men efter dennes död (ca 975) allena. Var i norden sin tids mäktigaste regent. Brodern Olofs son, styr-Björn starke, som blivit hövding över de berömda jomsvikingarna, återkom till Uppsala med härsmakt, förstärkt med skånskt manskap (större delen av skåningarna vände dock hem före slaget), för att tilltvinga sig del i riket efter sin far, men besegrades av Erik i slaget vid Fyrisvallarna (ca 980). Efter denna seger skall Erik ha fått tillnamnet segersäll. Både Adam av Bremen (1070-t) och Saxo Gramaticus (ca 1200) nämner att han underlade sig Danmark efter att ha förjagat dess kung Sven tveskägg (ca 981); troligen gällde detta endast Danmarks östra rikshalva Skåne då Saxo nämner att Erik sted mot och besegrade Sven i Skåne. Enligt Adam innehade han sedan landet i 14 år (enl. Saxo 7 år)) till sin död omkr. 995. Vidare nämner Adam att Erik i Danmark tvingats döpa sig efter att i strider besegrats av tyske kung Otto III, men sedan återgått till asatron, och i en senare införd marginalanteckning i Adams krönika säges att Erik i samband med Danmarks erövring ingick förbund med polske furst Boleslaw i Polen samt ingått äktenskap med dennes syster (i norden kallad Gunhild). Troligen har Adam missuppfattat sin källa (Sven Estridsson) då övergången till asatron i stället gällde Sven tveskägg, liksom den senare marginalanteckningens uppgift om det polska förbundet och dess äktenskap. Den isländske munken Oddr Snorrason nämner i sin på 1190-t författade "Ingvar den vittfarnes saga" att Erik ska ha varit gift med en hednisk dotter, Aud (el. Öda), till norske ladejarlen Håkon Sigurdsson. Erik ska ha varit grundläggare av staden Sigtuna, som kom att efterträda Birka som handelsplats. Han dog sotdöden (sjukdom) omkr. 995. [NFB, VII/780; AGH; ES, II/114]

Om Eriks fäderne föreligger olika uppgifter, De isländska sagorna nämner både en kung Björn och en kung Olof som hans far. En Emund Eriksson har också föreslagits, då Adam av Bremen nämner denne som Eriks närmaste företrädare i Uppsala.