Personakt

Johan von Bülow

riksråd, riddare.

Död:1411.

Barn med Dorothea

Barn:
Fikke von Bülow (- 1454)

Barn med Cecilia von Buchwald

Barn:
Ida Johansdotter (Bülow) (- >1461)

Noteringar

Omtalas ej under livstiden i svenska handlingar, men var vid utgången av 1300-talet och under 1400-talets första år bosatt i staden Bülow i Wedendorf vid Gadebusch i Mecklenburg (DEU). Deltog 1395 vid Lindholmstraktatens avslutande och nämnes 1397 bland kung Albrekts mecklenburgiska råd. Att han, säkerligen inte långt före sin död, slog sig ned i Sverige sammanhänger med att hans söner Detlev och Fikke samt dotter Ermegard under åren kring sekelskiftet inkommit till landet. Erhöll av kung Albrekt Vartofta hd (Vägö) med kungsgården Ettak i Velinga som pant för ett lån på 10000 mark. Panten innehades av hans arvingar intill dess att Sten Sture d.ä. indrog det utan lösen. Begravdes i feb 1411 i Vadstena kloster (Östg). [SBL, VII/1f; SMV, II/610]