Personakt

Gertrud Gertsdotter (Moltke)


Barn med Karl Birgersson (Vinäsätten) (- >1361)

Barn:
Ingeborg Karlsdotter (Vinäsätten) (- >1411)

Noteringar

[SAÄ, V/388]