Personakt

Folke den tjocke (Folkungaätten)

jarl (Östergötland?).


Barn med Ingegerd Knutsdotter (Estridska ätten)

Barn:
Bengt snivil (Folkungaätten)

Noteringar

Nämnes vid 1100-talets början som kung Inge Stenkilssons jarl, troligen i Östergötland. Ägde sannolikt jord i Bjälbo i likanämnd sn (Östg), där släkten kom att ha sitt säte. Nämnes i en i slutet av 1400-talet, efter äldre källor från Varnhems kloster, utredigerad, men endast i 1500-talsavskrifter bevarad, uppteckning, där han säges härstamma från hedningen Folke filbyter, av vars tre söner Ingemund, Halsten och Ingevald den sistnämnde blev far till Folke "grossus". Enligt en speciell tradition var stamfadern Folke filbyter en lågtysk köpman, kallad "vielbeuter" då han gjorde rikt byte. Men häremot måste invändas då alla barnen har idel svenska namn, möjligen kan tänkas att han varit en svensk handelsman med lågtysk härstamning, eller en svensk handelsman som ofta gjorde sina handelsfärder till Tyskland. Ingen av de två äldsta generationerna är emellertid kända ur någon samtida källa, möjligen med undantag av namnet Ingevald på en runsten vid Bjälbo k:a (Östg), där folkungarna tidigast hade sitt säte. [SBL, XVI/260; SMV, II/786; ES, III/162]