Personakt

Henry I, de Normandie

kung England. Blev högst 67 år.

Född:1068.
Död:1135 1/12.

Barn med ?

Barn:
Robert fitz Roy (- 1147)

Noteringar

Erhöll i arv efter sin far far (d. 1087) inga landområden, utan i stället reda pengar och köpte för dessa av sin äldste bror Robert, hertig av Normandie, distrikten Avranchin och Côtentin samt borgen Mont S:t Michel därstädes. Hans andre bror, kung Wilhelm II, innehöll H:s mödernegods i England, varför denne 1090 understödde hertig Robert under den begynnande brödrastriden. Då Wilhelm och Robert vid sin förlikning 1091 sinsemellan delade hans område, växlade H. snart parti och erhöll av Wilhelm 1096 förläningar i den del av Normandie denne erövrat. H. befann sig vid Wilhelms död (aug 1100) i omnejden, skyndade omedelbart till Winchester, bemäktigade sig den där förvarade kungaskatten och lyckades följande dag med undanträngande av sin äldre bror Robert bli vald till Englands kung samt kröntes 5 aug i Westminster. Sina angelsaxiska undersåtars kärlek vann han genom att skydda dem mot normandiska övergrepp, varjämte han 1100 förvärvade sin ätt ökad legitimitet genom sitt äktenskap med Edgyth (Matilda), dotter till kung Malcolm Canmore av Skottland och sondotters dotter till den angelsaxiske kungen Edmund Järnsida. Genom segern vid Tinchebrai (1106), där hertig Robert togs till fånga, frånryckte H. denne även Normandie, och han höll sedan Robert fången till dennes död (1134). H:s ende äktfödde son Wilhelm drunknade jämte två av hans många oäkta barn vid en överfart från Normandie till England ("Hvita skeppets" undergång, nov 1120). H. lät sedermera, 1126, erkänna sin dotter Matilda som arvinge till England och Normandie. H. sörjdes av sina undersåtar, vilka han styrt med stränghet, men också med orubblig rättvisa. Hans bokliga lärdom förskaffade honom, först i långt senare tid, tillnamnet Beauclerc. [NFB, XI/431; BSP, I/2; ES, II/81]