Personakt Antavla

Tord Bonde

riksråd, riddare.

Far:Peter (Bonde)

Död:mellan 1328 och 1330.

Äktenskap med Margareta Röriksdotter (Rörik Birgerssons ätt) (- >1341)

Vigsel:mellan 1316 och 1322.

Barn:
Peter Bonde (- >1362)

Noteringar

Nämnes första ggn aug 1310, då som väpnare, men var riddare sept 1316. Deltog 1318 i upproret mot kung Birger, och var i nov samma år ett av de svenska ombuden vid stilleståndsfördraget i Roskilde (DAN) med kungarna Birger och Erik Menved av Danmark. Bevistade som riksråd herredagen i Stockholm i juni 1320, då den unge junker Magnus Birgerssons avrättning beslöts och verkställdes. Anslöt sig till stormannakonferensen i Skara juli 1322, då kung Magnus förmyndarregering definitivt bröt med hertiginnan Ingeborg och hennes parti. Höll Örbäck i Brunneby (Östg) som sin sätesgård, och innehade i övrigt åtskilliga egendomar i Östergötland och, troligen till följd av giftermålet, i Södermanland samt inträdde i egenskap av godsägare i sistnämnda landskap i den kommitté som 1327 utarbetade Sörmlandslagen. Säges vara död i maj 1329. [ÄSF, I:2/186; SBL, V/310; SAÄ, I/511f; SMV, II/552]