Personakt

Ragnvald den gamle (Stenkilska ätten)


Barn med Astrid Njalsdotter (Arnungaätten)

Barn:
Stenkil (Stenkilska ätten) (- 1066)

Noteringar

Den isländske skalden Sigvat Tordarson (död ca 1045) berättar i sina Austrfararvísur (Österfararvisor) om då han senhösten 1018 från Norge, som fredsförhandlare för norske kung Olaf Haraldsson, reste österut till Svitjod och Ragnvald den gamle, som säges bo vid "gröna salt" (dvs. Östersjön). Ragnvald sägs vara förhandlare åt sin bror jarl Ulf, som representerade svenske kung Olof skötkonung. Om Ragnvald och jarl Ulf var svear anges ej, däremot att bröderna stod nära kung Olof. Hervararsagan från 1200-talets slut (ingick trol. i Are Frodes Islendingabok från ca 1120) berättar att Ragnvald var gift med Astrid från Norge, dotter till Njal Finnsson i Halogaland, och med henne hade sonen Stenkil som först var jarl i Svitjod under sin företrädare kung Emunds regering, och efter dennes död av svearna valdes till kung.

Den s.k. Västgötaskolan vill dock göra gällande att Stenkils far Ragnvald den gamle skulle vara identisk med jarl Ragnvald i Västergötland; inga bevis härför finns och västgötajarlen var dessutom gift med en annan kvinna, Ingeborg, dotter till norske kung Tryggve Olafsson. Som söner till västgötajarlen nämnes endast Eilif och Ulf; däremot ingen Stenkil trots att denne t.o.m. var en kung.