Personakt

Burislaw, från Wenden

furste Wenden.

Död:omkring 1008.

Äktenskap med Tyra Haraldsdotter (Knytlingaätten) (965? - >1000)

Vigsel:omkring 986.
Skilsmässa:omkring 986.

Barn:
Gunhild, från Wenden (987? - <1029)

Noteringar

Snorre Sturlasson snämner i sin på 1220-talet författade Heimskringla att han i Sverige kallades för Burisleif och ska ha varit en furste i Wenden. Han säges haft tre döttrar, Geira, Astrid och Gunhild, varav inte alla kan ha varit döttrar till Tyra Haraldsdotter (så vida de icke var trillingar). Dottern Astrid säges ha varit gift med jomsvikingen Sigvalde jarl.

Man har på tvivelaktiga grunder velat identifiera Burislaw i Wenden med furst (sedemera kung) Boleslaw I av Polen (ca 967-1025). Dock nämner Snorre att Tyra av sin bror kung Sven motvilligt blev bortgift med furst Burislaw i Wenden i ett dansk-wendiskt fredsavtal: "detta giftermål hade inte blivit av, för Tyri sa tvärt nej; hon ville inte gifta sig med en hednisk man, som dessutom var gammal". Snorre säger vidare efter hennes framkomst att hon där matvägrade: "Men eftersom hon var hos hedniska människor, ville hon varken ta emot mat eller dryck av dem, och så fortgick det i sju dagar". Furst Boleslaw I av Polen var kristen och uppväxt i ett kristet hem, hans far hade redan 966 antagit kristendomen. Boleslaw arbetade, liksom sin far, för dess spridning i Polen där han upprättade ett ärkebiskopsdöme samt ett flertal biskopsdömen. Han var dessutom född omkr. 967 och därmed jämngammal med Tyra.