Personakt Antavla

Bo Bosson (Natt o Dag)

riksråd, riddare. Blev ca 68 år.

Far:Bo Nilsson (Natt o Dag) (- 1322?)
Mor:Cecilia Knutsdotter (Aspenäsätten) (- >1350)

Född:omkring 1322.
Död:mellan 1389 och 1391.

Barn med ?

Barn:
Sten Bosson (Natt o Dag) (- >1410)

Noteringar

Troligen född postum. Var väpnare 1339, men beseglar i okt 1356 brev som riddare. Beseglade 1364 kung Albrekts brev om indragning av en tredjedel av fattigtionden i Linköpings stift. Nämnes, jämte systersonen Bo Jonsson (Grip), i april 1371 bland anhängarna för kung Albrekt och dennes far, då stilleståndet vid Edsviken i Sollentuna (Uppl) slöts med kungarna Magnus och Håkan. Nämnes 1374 främst bland de åtta personer som, jämte Bo Jonsson, fick fri lejd för förhandlingar med kung Albrekt. Var riksråd 1376. Blev med sina barn i Bo Jonssons testamente 1384, vars främste sigillant var Bo, lovade 1000 mark silver på vilkor att de hjälpte exekutorerna att fullfölja testatorns intentioner. Omtalas hösten 1389, då han på mötet i Söderköping nämnes bland utfärdarna av det brev, där drottning Margrethe definitivt övertog makten i Sverige och Bo Jonssons testamentsexekutorer överlämnade de flesta av rikets slott till henne. Höll gården Ringshult (nu Liljeholmen) i Torpa (Östg), vilken tidigare ägts av hans farfar, som sin sätesgård, och varifrån han 1382 beseglade riksrådets brev till påven med begäran, att avlidna Birgitta Birgersdotter (Finstaätten) måtte förklaras såsom helgon. [SBL, XXVI/408; SAÄ, V/387; SMV, I/2]