Personakt

Kristina (sparre)


Barn med Nicolaus Moltke (- >1346)

Barn:
Heinrich Moltke (- >1363)

Noteringar

Troligen medlem av ätten Sparre av Tofta, då denna ätt vid tiden innehade Fågelvik i Tryserum (Östg), till vilken gård maken Niclas Moltke skrev sig 1346. [DAA, 1921/495; SMV, III/348]