Personakt

Hugh Lorens

Död:efter 1190.

Barn med Eda Fraser (- >1190)

Barn:
Eda Lorens

Noteringar

Bekräftade 1190, jämte hustrun, svärfaderns gåva av kyrkan i Keith till munkarna i Kelso kloster. Bekom genom sin hustru syd-östra delen av Keith, kallat Keith-Symon eller Keith-Hundeby. [BSP, VII/418]