Personakt

Rurik, av Ladoga (Rurikid)

furste Novgorod. Blev ca 54 år.

Född:omkring 825.
Död:879.

Barn med ?

Barn:
Igor (Ingvar), av Novgorod (Rurikid) (876? - 944)

Noteringar

Nestorskrönikan berättar att Rurik och hans båda bröder, hövdingar över rus, år 862 inkallades "från andra sidan havet", såväl av de finska esterna (tjuderna) och veserna som av de slaviska krivitjerna och slovenerna, som med möda värjt sig mot andra vikingar och inte var i stånd att på egen hand upprätta ett ordnadt samhällsskick. Det är troligt, att det normanniska väldet grundlades något tidigare än den angivna tidpunkten och även med erövringens rätt av Rurik och hans män, som förut uppehållit sig någonstans vid Finska vikens kuster, och att denna tilldragelse stod i samband med svenskars och danskars inbördes tävlan om makt och byte i Östersjöländerna. Rurik sägs först haft sin maktbas och varit hövding i Ladoga, men sedan flyttat till Novgorod. [NFB, XXIII/1436; NNK; Wkp; ES, II/128]

Rurik och hans bröder var sannolikt från Skandinavien och det har spekulerats om de var svear (från Sverige). Ordet "rus" kan möjl. kopplas till det svenska "roslagen" och det finska ordet "Ruotsi" som betyder Sverige.