Personakt

Hugh

abbot.

Död:omkring 1150.

Barn med ?

Barn:
Orm de Abernethy (- >1180)

Noteringar

Släkten Abernethy antas möjligen vara av Skandinaviskt ursprung. Hugh (el. Hugo) levde under 1100-talets första hälft, och dog troligen vid århundradets mitt. Var troligen abbot och lekmannabroder i klostret Culdee i Abernethy, i Strathearn (SCO). [BSP, VII/396]