Personakt

Peter (Ekaätten)


Barn med ?

Barn:
Trotte Petersson (Ekaätten) (- >1362)

Noteringar

Möjligen identisk med den Peder Jonsson som 1310, jämte makan Sestrid, nämnes vara arvingar till biskop Karl i Linköping och 1312 beseglade ett brev om en jordaffär i Småland. Denne Peder Jonsson förde emellertid i vapnet en balk belagd med en ros. [PHT, 1941/4f; SMV, I/42]