Personakt Antavla

Ingegerd Knutsdotter (Estridska ätten)

Far:Knut den helige (Estridska ätten) (1041? - 1086)

Barn med Folke den tjocke (Folkungaätten)

Barn:
Bengt snivil (Folkungaätten)

Noteringar

Den danske hävdatecknaren Saxo Grammaticus (ca 1150-1220) nämner att den danske kung Knut den heliges dotter Ingegerd var gift med den svenske stormannen Folke digre och med honom hade sönerna Bengt och Knut. Ingegerds möderne är omtvistat, men enligt historikerna Jarl Gallén och Hans Gillingstam, var Adéle av Flandern sannolikt hennes mor. [SBL, XVI/260; Gillingstam (1989): Svenska antavlor - Gustav I:s (Vasa) härstamning/137; Gallén (1985): Studier i äldre historia tillägnade Herman Schück - Knut den helige och Adela av Flandern/49-66; ES, II/98]

Häremot måste dock invändas att då Adéles föräldrar, greve Robert av Flandern och Gertrud av Sachsen, bevisligen gifte sig 1063, var Adéle sannolikt inte född före detta år. Vid hennes vigsel med Knut den helige (ca 1081) bör hon därför ha varit omkring mellan 15-18 år, och vid hans död (1086) omkring mellan 20-23 år. Då hon efter makens död flydde till sin far i Flandern, medförande deras son Karl, blev döttrarna, tvillingarna Cecilia och Ingegerd, däremot av kung Erik ejegod skickade till Sverige för att giftas bort. Döttrarna bör då ha varit i giftasmogen ålder eller nära inpå. Om döttrarna vore deras gemensamma skulle deras ålder ha varit mellan 0-5 år och skulle sannolikt också, liksom sonen Karl, medföljt modern till Flandern. Och eftersom maken Knut var omkr. 24 år äldre än Adéle kan han mycket väl varit gift tidigare med en till namnet okänd kvinna - alternativt haft en eller flera frillor. Adéle var därför sannolikt inte mor till döttrarna utan endast till sonen Karl, vilken av Saxo också är det enda av barnen som anges vara faderns legitima.