Personakt

Finvid (Rumbyätten)


Barn med ?

Barn:
Filip Finvidsson (Rumbyätten) (- >1307)

Noteringar

Finvids till namnet okända hustru var möjligen dotter till den 1251 avrättade Filip Petersson, en av ledarna för folkungaupproret. Hon begravdes i Sigtuna kloster (Uppl), till vilken sonen 1298 skänkte jord i Bro hd (Uppl). [ÄSF, I:2/183; SMV, I/231]