Personakt

Torgils sprakalägg

jarl Skåne. Blev ca 61 år.

Född:omkring 965.
Död:omkring 1026.

Barn med ?

Barn:
Ulf Sprakaläggson (992? - 1026)
Gyda Torgilsdotter (995? - )

Noteringar

Torgils Sprakalägg (skrevbente), säges 989 vara jarl i Skåne. Var möjl. gift med en syster till Sigrid storråda, döttrar till Skoglar-Tostig. [Sjögren: Sveriges Historia (1925), I/197]

Är möjligen identisk med Torkel höge, son till strut-Harald (som möjl. är identisk med Harald blåtand) och sonson till en Gorm. Det förefaller märkligt om det i Danmark vid samma tid skulle existera två kungar Harald, bägge söner till varsina fäder Gorm, och som båda dog i strid omkring 985/986 såsom Jomsvikingar. Torgils dotter Gyda, gift med earl Godwin av Wessex, lät också döpa två av sina söner med namnen Harald och Sven, förstnämnde i så fall efter hennes farfar kung Harald blåtand, och den andre efter hennes farbror kung Sven tveskägg.

Torkel höge var jomsviking, och deltog i slagen vid Hjörungavåg (986) och Svolder (1000). Företog 1009 med en stor flotta ett härnadståg till England och tilltvang sig 1011 en övermåttan stor summa i danagäld. Trädde 1012 dock med sina män i kung Edelreds tjänst och understödde honom 1013 i kampen mot Sven tveskägg, men måste efter Svens död i England fly till Danmark. Återvände till England som kung Knut den stores anhängare, och deltog med utmärkelse i dennes segertåg och blev 1017 jarl i östangeln. Blev 1021 oense med Knut och måste fly till Danmark, där han dock senare en kort tid var hans jarl innan han ca 1024 dog; enl. en opålitlig engelsk krönika blev han dräpt efter svek av danska hövdingar. [NFB, XXIX/395f; HDH, I/55, 57f, 70]