Personakt

Stig Hansson djekn (3 rosor)

häradshövding, fogde, väpnare, bergsman.

Död:1521.

Barn med Karin Olsdotter (Stierna; Kopparbergsätten) (1472 - 1528)

Barn:
Barbro Stigsdotter (3 rosor) (- 1534?)

Noteringar

Omtalas tidigast 1504. Höll Jönshyttan i Tuna (Dala) som sin sätesgård. Var väpnare, bergsman och häradshövding samt fogde över östra Silvberg (Dala). Avböjde, ett till sin dotter, av riksföreståndaren Svante Sture framfört frieri å sin sven, sedemera slottsfogden i Stockholm Bengt Erikssons vägnar. Säges vid slutet av 1400-talet ha uppfört Ornässtugan i Torsång (Dala). Konspirerade ihop med svärsonen Arend Persson (Örnflycht) mot Gustav Eriksson (Vasa), innan dennes trontillträde (se dottern), och blev därför avrättad genom halshuggning 1521. Enligt en källa, tryckt 1570, var det Stig som la försåtet för Gustav, vilken räddades av husets dotter, Barbro. Denna källa vinner stor tillförlitlighet av åtskilliga sannoliksskäl, och dess framställning av händelsen synes rimligare än Peder Swarts. Dels därför att svärsonen klarade livet, medan Stig blev dömd och halshuggen. [SBL, II/724f; SAÄ, IX/220; SMV, II-III/504]