Personakt

James Douglas

laird Strathbrock.


Barn med ?

Barn:
William Douglas

Noteringar

Innehade Strathbrock som han erhöll efter John Douglas och dennes hustru Mariota Chene - släktskap med dessa är sannolikt men okänt hur.