Personakt

Boriwoj I (Premyslid)

hertig Böhmen. Blev ca 44 år.

Född:omkring 845.
Död:omkring 889.

Äktenskap med Ludmilla den heliga, av Melnik (850? - 921)

Vigsel:omkring 874.

Barn:
Vratislaw I (Premyslid) (875? - 921)

Noteringar

Den förste historiskt säkerställde hertigen av Premyslidernas dynasti. Den böhmiske prästen Cosmas av Prag nämner, i sin krönika (Chronica Boemorum) från 1119, Boriwoj's mytiska förfäder bakåt till bonden Premysl och dennes legendariska hustru Libuše, efter vilka dynastien fått sitt namn. Var tidigast bosatt vid Levý Hradec, ett tidigmedeltida vakttorn (3 km nv om Prag). Som ledare för Premysliderna, som dominerade de centrala böhmiska omgivningarna, utnämnde han sig (ca 867) till kníže (suverän prins); titeln har sedan översatts till hertig, men till skillnad från de tyska hertigarna som var underlydande kungar eller kejsare, var han enväldig. Hans tidigare överherre, kung Svatopluk av Moravia, erkände hans utnämning omkr. 872, varpå denne skickade biskop Methodius av Thessalonika att börja Böhmen's kristnande. Gav år 872 militärt stöd till kung Svatopluk i dennes strider med den öst-frankiske kungen Ludvig den tyske, och slog i södra Böhmen frankiska trupper. Lät, jämte hustrun, döpa sig omkr. 883 av Methodius, och blev en hängiven troende, även om religionen inte lyckades slå rot i hans undersåtar. Blev 883 eller 884 avsatt i ett uppror ledd av hans släkting Strojmír, men återinsattes 885 med stöd av kung Svatopluk. Efter hans död (ca 889), då hans söner ännu var minderåriga, tog Svatopluk över kontrollen av Böhmen efter avtal med öst-frankiske kungen Arnulf av Kärnten. [Wkp; ES, I/54]