Personakt

? Karl Gustavsson (2 korsade stavliljor)

riksråd, riddare.

Död:efter 1278.

Barn med ?

Barn:
nn Karlsdotter (2 korsade stavliljor)

Noteringar

Nämnes endast 1278. Möjligen identisk med den Karl Gustavsson som 1280 utnämndes till Finlands förste prefect. [ÄSF, I:3/298; SMV, II/487]