Personakt Antavla

Nicolaus Mulerch (Limbek)

drots, riddare.

Far:Otte Limbek (- >1313)

Död:mellan 1368 och 1373.

Barn med Ide (- <1388)

Barn:
Anne Nicolausdotter (Limbek) (- 1415?)

Noteringar

Var 1337 riddare och greve Gerhards underhövitsman i norra Jylland (DAN). Nämnes som testator 1338 i ett av greve Gerhard till Johannes Papes arvingar utställt dombrev på gods i Hald hd (DAN). Hade 1340 Kalö i pant av greven, och hade 1342 förvärvat Sandgrav av Ove Andersen (Hvide), varför Stig Andersen (Hvide) ska ha återlöst Kalö av honom. Gick 1342 i kung Valdemars tjänst, var 1344 kungens löftesman vid fördraget i Sönderborg (DAN) och hövitsman på Själland, samt var samma år kungens drots. Säges ha Kalö slott i fördraget vid Nebbe, nu i pant av kungen. Var 1351 en av anförarna för upprorsmännen mot kungen, som belägrade Nicolaus sätesgård Törning, men blev slagen av greve Claus. Förliktes 1353 vid Vinningå-överenskommelsen med kungen och fick då behålla sina gods samt Kalö. Stiftade sistnämnda år ett Petri och Pauli altare i Århus domk:a (DAN). Innehade 1354 Hverringe i Bjerre hd (DAN), köpte 1355 gården Öster Egeskov i Vendsyssel (DAN) av Knut Stigsen och andra gods av Erland Kalv. Beseglade sistnämnda år till vitterlighet med f.d. marsken Erik Nielsen (Gyldenstierne), som då kallar Nicolaus sin "nepos". Förpliktade sig 1356 med Iver Nielsen (Rosenkrantz) att övertaga kungens gods, som Iver tidigare erhållit genom sin hustru och som denne förpantat till kungen. Nämnes 1357, jämte med Nicolaus Kudy (Limbek), bland Svend Jensens Börns släktingar på spinnsidan. Deltog sistnämnda år åter i ett uppror mot kungen, vilket slutade med ett fördrag 1360. Utfärdade 1360 tillsammans med Knut Bugge ett utkast till freden i Ribe mellan kungarna Valdemar och Magnus. Kallas 1361 "dictus Mulerch". Deltog sistnämnda år i krigståget till Gottland. Slöt 1362 en överenskommelse med Stig Andersen (Hvide) om sin dotters förlovning med Stigs sonson. Sändes 1364 av kungen till Stralsund att förhandla med Hansestäderna. Var 1365 ännu drots och kungens löftesman vid fördraget med de holsteinska grevarna. Slöt sig 1368 åter en gång till ett uppror mot kungen och beseglade upprorsmännens förbund med hertigarna av Mecklenburg. Erhöll sistnämnda år av grevarna, tillsammans med sina söner Hennike och Ulf, Ribe stad och slott i pant. Var död före fördraget i Flensborg 1373 24/1. [DAA, 1902/271f]