Personakt

Mats (Boberg)

fogde.

Död:före 1219.

Barn med ?

Barn:
Bengt Matsson (Boberg) (- <1219)

Noteringar

Levde under 1100-talets andra hälft. Var död 1219 och kallas då "dominus", dvs. riddare. Innehade Skeens fiske i Annerstad (Vägö), som han på grund av vissa lagöverträdelser måste avstå till kung Knut Eriksson. [ÄSF, I:1/23; SMV, II/650]