Personakt

Hervey de Keith

marshal.

Död:mellan 1178 och 1196.

Barn med ?

Barn:
Malcolm de Keith (- >1220)

Noteringar

Förlänades av kung David I med nord-västra delen av Keith, i Humble, East Lothian (SCO), vilket område först kallades Keith-Hervey och sedemera Keith-Marischal. Den syd-östra delen av området bekom ungefär samtidigt Symon Fraser, vilket område först kallades Keith-Symon och sedemera Keith-Hundeby. Omkring 1160 skänkte Symon kyrkan i Keith till munkarna i Kelso kloster, vilket bekräftades mellan 1160-65 av kung Malcolm IV, och mellan 1165-1214 av kung William Lejonet. Då denna kyrka stod innanför gränsen till Keith-Symon, synes Hervey ha upprättat ett kapell på sitt område Keith-Hervey, samt infört en årlig skatt från sina områden till moder-kyrkan i Kelso, vilket blev en lång tvist angående storleken på densamma. Tvisten avgjordes av biskop Joceline i Glasgow och prästen Osbert i Paisley, jämte påvens delegater, vilka i ett decret omkring 1176 beslöt att munkarna skulle erhålla 20 shillings årligen från kapellet och området Keith-Hervey. Tituleras i dessa skrivelser som "marischal av Skottland". Bevittnade mellan 1178-99 ett flertal brev utfärdade av kung William Lejonet, och säges ha dött före 1196. Mycket osäkert är om han, som det säges, var gift med Margaret, dotter till William Douglas. [BSP, VI/25f]