Personakt Antavla

Bengt Stensson (Natt o Dag)

riksråd, lagman, riddare.

Far:Sten Bosson (Natt o Dag) (- >1410)
Mor:Ingeborg Karlsdotter (Vinäsätten) (- >1411)

Död:mellan 1450 och 1451.

Äktenskap med Kristina Magnusdotter (Magnus Marinasons ätt) (- >1439)

Vigsel:1399.

Barn:
Birgitta Bengtsdotter (Natt o Dag) (- >1453)
Måns Bengtsson (Natt o Dag) (- >1473)

Noteringar

Uppträder tidigast 1399, och var då redan riddare. Var hövitsman på Styresholms slott, Styrnäs (Ånge), vilket han aug 1405 överlämnade till Algot Magnusson. Var medlem av räfstetingen i Uppland 1409, lagman i Närke jan 1410 samt riksråd 1413. Omtalas i den omkring 1436-38 författade Engelbrektskrönikan, vari står att han länge stod på Engelbrekt Engelbrektssons sida och beseglade i sept 1434 anklagelsebrevet mot kung Erik till det norska rådet och hansestäderna m.fl. Innehade under Engelbrekts resning Tälje Hus, Södertälje (Södm), men då han därifrån uppbringade ett lybskt handelsfartyg, i strid mot riksrådets löfte till hansestäderna, lät Engelbrekt Erik Puke belägra och bränna Tälje Hus 1435, varigenom Bengt råkade i tvist med Engelbrekt. Var samma år en av dem som kung Erik påtänkte till riksdrots. Flydde, jämte sonen Magnus, sedan sonen, fastän förlikning ingåtts i tvisten mellan Bengt och Engelbrekt, mördat Engelbrekt i april 1436, från det av bönderna hotade Göksholm, Stora Mellösa (Närk), till Ringstadaholm vid Norrköping (Östg). Var senare samma år, jämte brodern Bo, befälhavare på Kalmar slott. Slöt sig sedemera till det mot marsken Karl Knutsson fientliga partiet, men miste därigenom befälet på Kalmar slott 1439. Förlikte sig med marsken i Arboga 1440, då marsken lovade honom Stora Mellösa sn och Medelpad i förläning. Levde ännu juni 1450, men var död april 1451. [ÄSF, I:2/174; SBL, XXVI/426ff; SAÄ, V/389; SMV, I/3]