Personakt

Fearchard mac An t'Sagairt

earl Ross; riddare.

Död:omkring 1251.

Barn med ?

Barn:
Eufemia, av Ross

Noteringar


Säges vara son av en lekmannapräst, och medlem av en prästsläkt kallad Sagarts, vilka innehade klostret Applecross. Då kung Alexander II, 1215, tågade mot Moray och Ross för att nedslå ett uppror, åtföljde Fearchard med sina män vid sidan av. Han grep och halshögg de upproriska ledarna, varpå han uppvisade huvudena för kungen, som 1215 15/6 i belöning dubbade honom till riddare. Blev sedemera, troligen efter juni 1226, av kungen utnämnd till earl av Ross. Grundade, före 1230, Ferne kloster i Edderton, då den första abboten installerades sistnämnda år. "Dominus Fercardus, Comes de Ross", bevittnade 1234 ett kontrakt, mellan biskop Andrew i Moray och Walter Comyn, earl av Menteith, angående jord i Kincardine. Var kung Alexander II till stor hjälp då denne nedslog ett uppror i Galloway 1235. Bevittnade 1237 en uppgörelse mellan kungarna av Skottland och England. Var 1244 en av de som informerade påven om den ingångna freden med den engelska kungen. Dog omkring 1251, och begravdes i Ferne kloster.