Personakt

Symon Fraser

Död:före 1190.

Barn med ?

Barn:
Eda Fraser (- >1190)

Noteringar

Är den förste med namnet Fraser som uppträder i Skottland, vilken omkring 1160 skänkte kyrkan i Keith samt stora jordegendomar till munkarna i Kelso kloster. Var död 1190 då dottern Eda och hennes make Hugh Lorens bekräftade hans gåva. [BSP, VII/418]