Personakt Antavla

Ture Kettilsson (Bielke av Åkerö)

riksråd, kammarmästare, lagman, riddare.

Far:Kettil (Bielke av Åkerö)

Död:mellan 1322 och 1327.

Barn med Johanna Torkilsdotter Bragde (Brahe)

Barn:
Erik Turesson (Bielke av Åkerö) (- >1328)

Noteringar

Var riddare i juli 1283, och blev riksråd senast sept 1288. Tog efter kung Magnus död del i förmyndarstyrelsen för Birger Magnusson. Stod under lång tid i gunst hos Birger sedan denne själv tillträtt regeringen. Blev senast 1310 kungens kammarmästare, var 1313-15 lagman i Tiohärad (Smål). En brytning torde dock före 1318 ha uppstått mellan Ture och kungen, möjligen har Ture närmat sig det hertigliga partiet, i vars led äldste sonen Erik befann sig, då Peter Andersson i feb 1318 är kungens kammarmästare. Även från lagmansämbetet blev Ture entledigad, då Tuke Jonsson är lagman i Tiohärad 1319. Deltog i Magnus Erikssons val till kung i juli 1319 och deltog sedan flitigt i rådsmötena 1320-22. Inträdde i juli 1322 i den mot änkehertiginnan Ingeborg riktade stormannakonfederationen i Skara (Vägö), och i mars 1327 omtalas han som död. Var Ture haft sin sätesgård är obekant, men då han vid flera tillfällen beseglar brev i Kalmar är det inte uteslutet att han innehaft Kråkerum i Mönsterås (Kalm), som i varje fall 1343 synes ha varit i ättens besittning. [ÄSF, I:3/311; SBL, IV/144f; SAÄ, I/355; SMV, I/11]