Personakt

Joakim von Holtz

Hammarsmed.

Född:Tyskland.
Död:1669 Eskilstuna (Södm), Eskilstuna bruk.

Barn med Nn (- 1675)

Barn:
Claes von Holtz

Noteringar

"Han kom 1629 till Sverige och arbetade i Henrik Lohes hammarsmedja.
Man kan förmoda att denne tyske mästersmed var en person med häftigt lynne. Av bergskollegiets gamla handlingar framgår att han år 1645 var inblandad i ett tumult mellan bruksfolket och bergmästaren. Mästaren von Holtz beskylldes för stenkastning på "profossen". Bergskollegium fann de anklagade skyldiga. Vad von Holtz beträffar skulle dock vid straffets beräknande tagas hänsyn till att han var en av de första bland de smeder, som "efter Gustaf II Adolfs nådiga vilja med egen omkostnad och besvär till riket införskrivit". "Och att han i 16 år många svenske lärt och således hulpit till att konsten är i landet kommin i flor". Vidare att hans son ensam förestod en smedja med två härdar. Smeden von Holtz fick 40 daler silvermynt i böter och sonen, som också varit med i bråket, 30 daler." (Källa: Kersti Matsson).