KÄLLOR & FÖRKORTNINGAR

FB = Födelsebok (Kyrkoarkiv)
VB = Vigselbok (Kyrkoarkiv)
DB = Dödbok (Kyrkoarkiv)
HFL = Husförhörslängd (Kyrkoarkiv)
FSB = Församlingsbok (Kyrkoarkiv)
RK = Räkenskaper för kyrka (Kyrkoarkiv)
BU = Bouppteckning (Domstolsarkiv)
MTL = Mantalslängd ()
GMR = Generalmönsterrulla (Krigsarkiv)

Arkiv & Instutioner:
AD = Arkiv Digital
FIRA = Finlands Riksarkiv
FSHS = Finlands Släkthistoriska förening
GF = Genealogiska Föreningen
GSF = Genealogiska Samfundet i Finland
HLA = Härnösands Landsarkiv
RA = Sveriges Riksarkiv
RMA = Rotemansarkivet
SCB = Statistiska Centralbyrån
SSA = Stockholms Stadsarkiv
SSF = Sveriges Släktforskarförbund
ULA = Uppsala Landsarkiv
VA = Värmlandsarkiv
VALA = Vadstena Landsarkiv
ViLA = Visby Landsarkiv

Tryckta publikationer:
AGH = Adam av Bremen: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (1070-talet).
ASS = Anrep: Svenska Släktboken (1871-75)
BHH = Bygdén: Härnösands stifts Herdaminne (1923-26)
BNG = Brenner: Nachkommen Gorms des Alten (1978)
BSP = Balfour: The Scots Peerage (1904-14)
BUH = Berg/Norrman: Uppsala stifts herdaminne, II:7 (1997)
CCP = Cokayne: The complete peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom (1982)
CFH = Cheyne: The Cheyne family in Scotland (1931)
DAA = Danmarks Adels Aarbog (1884-)
DBL1 = Bricka: Dansk Biografisk Leksikon (1887-1905)
DBL2 = Engelstoft/Dahl: Dansk Biografisk Leksikon (1932-1944)
DNB = Dictionary of National Biography (1885-1900)
DRP = Dalregementets personhistoria (1984-95)
DS = Svenskt Diplomatarium
EKH = Edestam: Karlstads stifts Herdaminne (1968)
ES = Schwennicke: Europäische Stammtaflen, neue folge (1978-95)
EVH = Ekström: Västerås stifts Herdaminne (1971)
FBH = Carpelan: Finsk Biografisk Handbok (1903)
FMD = Forsslund: Med Dalälven från källorna till havet (1918-39)
FUH = Fant/Låstbom: Upsala Ärkestifts herdaminne (1842-46)
HDH = Henrikson: Dansk historia (1989)
HPÅ = Henriksson: Prästmän på Åland under 500 år (1989)
HSH = Hellström: Stockholms stads Herdaminne (1951)
HVH = Hansson/Herzog: Västerås stifts Herdaminne (1990)
LFH = Lundie Smith: History of Clan Lundy, Lundie, Lundin (2005)
LKO = Lewenhaupt: Karl XII:s officerare (1920-21)
LNV = Lindblom: Nordisk vallongenealogi 1580-1750 (2012)
LÅH = Leinberg: Åbo stifts Herdaminne 1554-1640 (1903)
MHG = Mason: The House of Godwine (2004)
NFB = Nordisk Familjebok (Uggleupplagan) (1904-26)
NFB2 = Nordisk Familjebok (1876-1899)
NNK = Nestor: Nestorskrönikan (1110-talet)
PDH = Pihlström/Westerlund: Dalregementets historia (1902-38)
PHT = Personhistorisk Tidskrift (1898-)
PTS = Personalhistorisk Tidskrift (1880-)
RGT = Riddarhusets Genealogiska Tabeller; CD (2004)
SAÄ = Elgenstierna: Svenska Adelns Ättartavlor (1925-36)
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon (1917-)
SBH = Svenskt Biografiskt Handlexikon (1906)
SFH = Seton: A History of the Family of Seton (1896)
SFK = Skogsjö: Familjer och gårdar i Kumlinge (1997)
SMV = Raneke: Svenska Medeltidsvapen (1982-85)
SOH = Genalogiska Föreningen: Släkt och Hävd (1950-)
SSK = Svenska Släktkalendern (1912-)
STH = Sturlasson: Heimskringla (1220-talet)
SVH = Sjögren: Allmän Världshistoria (1923-24)
SVR = Sparre: Västmanlands Regementes historia (1930)
SÅH = Strandberg: Åbo stifts Herdaminne (1832-34)
TFB = Tegen: Frälsejord i Bondehand (1963)
TRS = Tholén: Släktbeskrifning - Renströmska släkten i Brunskog m.fl. socknar (1919)
UGS = Upmark: Guld- och silversmeder i Sverige 1520-1850 (1925)
VVH = Virdestam: Växjö stifts Herdaminne (1921-34)
WLH = Westerlund/Setterdahl: Linköpings stifts Herdaminne (1915-32)
WSB = Wilskman: Släktbok I (1912-16)
ÄSF = Wernstedt/Gillingstam: Äldre Svenska Frälsesläkter (1957-2013)
ÖSÄ = Örnberg: Svenska Ättartal (1885-1908)

Ej tryckta publikationer:
EVS = Eriksson: Vi Skedvibor (Stora Skedvi bibliotek)
MSA = Malmström: Snellman i svenska arkiv (1988)

Internet:
AFF = Aminoff-Winberg: Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden. Flyktingförteckningar (1995)
CWS = Clan Wood Society
EEVA = Digital Text Repository för äldre estnisk litteratur
HGS = Hülphers: Genealogiske samlingar af Westmanlands och Dala stifts Präst-Slägter (1760-87)
NBL = Norsk Biografisk Leksikon
OÖM = Odén: Östgötars minne - biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900 (1902)
RAF = Rötter; Anbytarforum
SAH = Levertin/Schimmelpfennig/Ahlberg: Sveriges Apotekarhistoria (1918-1927)
SFW = Seton family website
SGD = Schultze: Genealogier öfver slägter i Dalarne (1700-t)
SKH = Westén: Svenska Kongl. Hofclericiets Historia (1799-1814)
SNL = Store norske leksikon
SSN = Sjöström: Skånska Nationen 1833-1839 (1904)
Wkp = Wikipedia