Personakt Antavla

Bryngel Larsson

Bonde, nybyggare. Blev 67 år.

Far:Lars Bryngelsson (1711 - 1788)
Mor:Kristin Persdotter (1711 - )

Född:1736 20/6 Fredrika (Lappl), Lögdalandet.
Död:1803 1/10 Fredrika (Lappl), Lögda.

Äktenskap med Lisa Paulsdotter (1737 - 1810)

Vigsel:1762.

Barn:
Paul Bryngelsson (1770 - 1844)

Noteringar

Den äldste sonen Bryngel fick lov att gå i skola, vilket inte var så vanligt. Det var nämligen så att å Åsele kyrkoplats hade 1732 inrättats en fast lappskola, där en skolmästare tog hand om unga lappojkar och gav dem undervisning i svenska och kristendom m.m. Meningen var också att de bästa skulle uttas för fortsatt utbildning vid gymnasiet i Härnösand och sedemera få prästutbildning. Kristnandet var på många håll icke helt genomfört ibland lapparna, som fortsatte att använda hedniska riter och dyrkade seitar samt nyttjade trolltrummor.

När Arvid Ehrenmalm reste genom Åsele lappmark 1741 beskriver han lappskolans verksamhet och de problem, som var förknippade med lapparnas tro. Genom att lära lappojkarna bära linnekläder och äta bröd trodde man, att de nya vanorna skulle bidra till närmare umgänge mellan svenskar och lappar >>varförutan Lapparnas vidskepelser ej kunna utrotas>>. Det rådde stor envishet att låta barnen förbli vid sina förfäders sed, säger Ehrenmalm, >>varav de anses alla Christina Kyrkie-Cermonier med lika omdöme, som det vi fälla om deras vidskepelser>>.

Skolan hade haft fyra skolmästare vid denna tid. Den förste var kyrkoherde Petrus Forsberg, som startade skolan och överlät den efter sin kyrkoherdeutnämning till Olof Sebrelius. Den tredje var mag. O Hedenstedt, som 1756 efterträddes av mag. Erik Forsner f. 1714 och 1767 blev kyrkoherde i Åsele. Skolan upprätthöll sin verksamhet till 1820.

Hit till denna skola kom alltså Bryngel Larsson från Lögda och >>fick wäl läsa för Christendomskunskap>>, som det sedemera heter om honom. Här uppe i Åsele träffade Bryngel Larsson säkerligen också sin blivande hustru, Lisa. Vi vet nämligen att redan 1756 hade Elisabet Pålsdotter f. 1737 fått tjänst som piga hos den nye skolmästaren Erik Forsner. Hon var dotter till nybyggaren Pål Danielsson i Bredträsk (se d:o) och var vid denna tid 19 år gammal.

Nybyggarflickan från Bredträsk stannade hos skolmästarefamiljen, med fru Sofia Birgitta Ask som matmor, i inte mindre än sex år. Denna vistelse i det Forsnerska hemmet hade säkert sin betydelse för Lisas framtida gärning som nybyggarhustru och barnauppfostrare.

En gammal tradition från Bredträsk säger att när Bryngel Larsson var färdig uppe vid lappskolan, skulle han vandra ner till gymnasiet i Härnösand för att fortsätta sina studier där. Han tog vägen över nybygget i Bredträsk (troligen nybygget Borgsjö, som Finn-Pål numera upptagit och låg bättre till som färdväg till Härnösand) där han gästfritt togs emot av Pål Danielsson och dennes hustru. När Pål Danielsson och Bryngel satt vid stockvedsbrasan på kvällen yppade Bryngel sina planer för Pål. Kanske yppade han även något om sin böjelse för Lisa i skolmästargården, Påls egen dotter. Men gamle Finn-Pål var inte den som blev smickrad inför utsikten att få en präst till måg. Han avrådde faktiskt lappojken från att fortsätta sitt studerande. I stället föreslog han, att Bryngel och Lisa skulle gifta sig och slå sig ner någonstans som nybyggare. Det vore till någon nytta, menade han nog. Och så kunde Finn-Pål vinna en prästkandidat till att bli inte enbart måg utan även en företagsam nybyggare (ULMA 9180) att Bryngel tillsammans med en lappänka reste omkring på Lögdalandet och även längre bort med iver undervisade lapparna i kristensdom (även Campbell s. 215). Det berättas att Bryngel efter skolan förlorade intresset för renskötseln.

Lappynglingen Bryngel Larsson och nybyggardottern Elisabet Pålsdotter gifte sig hösten 1762 i Åsele och upptog samma år ett nybygge på faderns lappland. Nybygget kallades Lögdträsk och var beläget på den nu s k Åkernäset vid Lögdasjön. Enligt jordeboken 1763 är landshövdingens resolution daterad den 26 april 1762. Frihetstiden var 20 år. Snart nog kom nybygget att kallas Lögda.