Personakt Antavla

Ambros Hansson

Klockare. Blev ca 77 år.

Far:Hans Welamsson (1615? - 1695?)
Mor:Anna

Född:beräknat 1655. [1](från i husförhör angiven ålder)
Död:omkring 1732 Ramsberg (Väsm), Gammelbo. [2]

Barn med Karin Werniksdotter (1655? - 1733?)

Barn:
Elisabet Ambrosdotter (1689 - )

Noteringar

Efterträdde fadern som klockare omkring 1690 eller strax före. Ur kyrkorådsprotokoll 1698 7/8 [Ramsberg, KI:1/2]: "Samma dag angaffs klockaren Ambros Hansson för det han S.Jacobi dag under predijkan haar morlat och sachta talat, utom at nogon kunde förstå ell. Höra hwad han sade; item när han gått med hofwen och skulle den ifrån sig leggia i Sakristian, haar han snafwat på tröskelen. Klockaren Ambros Hansson ursächtade sig, sägandes sådant intet wara skedt aff dryckenskap, utan huwudswagheet som honom påkommit, aff den siukdom, som han kort tillförene warit beswärat utaff, hwilket somblige närwarande bewitnade; hwarföre stältes till honom en allfwarsam förmaning at taga sig grannerligen tillwara för hwarjehande förargelser, hwilket han ock utloffwade." Nämnes sista ggn i livet okt 1732, sedan "obiit" dvs död [Ramsberg, AI:5/94].


Källor

[1]Ramsberg (T), AI:3/207
  
[2]Ramsberg (T), AI:5/94