Personakt

Nicolai Petrii Turdinus

Kyrkoherde.

Död:1626 Bygdeå (Väbo).

Barn med ?

Barn:
Britta Nilsdotter Trast

Noteringar

Nicolaus Petri (Turdinus) (kyrkoherde 1593-1626) var kaplan i Bygdeå, då han genom kgl. bref 3 dec. 1591 erhöll frihet för sitt hemman i Gullmark, benämnes ännu kaplan 21 jan. 1593, men underskref redan s.å.Upsala mötes beslut såsom pastor; Söderköpings riksdagsbeslut 1595 ärlikaledes af honom undertecknadt. I saköreslängden för år 1615 heter det: »Oluf Jonsson i Brende hafver uthi hastelig modhe talat oquedens ord emot sin kyrkoherde her Niels, blef therföre saaker tre mark». Herr Nils' stil i samtida handlingar förråda en kraftig och rask hand, men i ett intyg, som han 15 nov.1624 utfärdat för sin åhörare och sockenbonde Thomas Andersson i Jomark, som genom en skadelig vådeld samma sommar mist hela sin gård och beder öfverheten om förskoning från kronones utskylder, förråder den darrande stilen den tilltagande ålderdomen. Under hans pastorstid minskades socknens areal genom flera byars afsöndring särskildt till Burträsk. Vid Nybyn uppbyggdes Nysätra kapell 1624 till lättad kyrkogång för de nordligaste byarne. Han afled 1626.