Personakt

Olof Tawast

Död:mellan 1386 och 1402.

Barn med ?

Barn:
Jöns Olofsson (Tawast) (- >1435)

Noteringar

Troligen identisk med Olof Jönsson, som nämnes första ggn 1373. Sannolikt bördig från Mellola by i Kylmäkoski i Tavastland, där sonen Nils hade sitt fäderne, som denne 1411 bortbytte mot Porkkala i Lampis. Nämnes bland de frälsemän, som i aug 1386 bekräftade den skrivelse, i vilken Finlands inbyggare hos konung Albrekt anhålla om Jeppe Diekn till lagman i Finland. Köpte Alasjoki (Tavastila) i Virmo, som sedan blev släktens stamgods. Död före 1402 17/3.