Personakt Antavla

Erik Persson

Handelsman, rådman, direktör. Blev högst 69 år.

Far:Per Sigfridsson (- >1608)
Mor:Ingeborg Persdotter

Född:1606 15/5 Hudiksvall (Häls).
Död:1675 Falun (Dala).

Äktenskap med Malin Olofsdotter (1618 - 1704)

Vigsel:1637.

Barn:
Erik Brandberg (1650? - 1682)

Noteringar

Flyttade 1641 till Falun (Dala), där han drev handel på Lybeck och kopparberget. Blev råd- och handelsman i Falun 1651, direktör vid Ved-Compagniet 1664, idkade också bergsbruk och var senior i gruvrätten.

"Erik Persson på Åsen föddes till wärlden år 1606 den 15 Maij uti Hälsingland och Hudwigswalds Stad, Fadren Peder Seffersson" (dvs Per Sigfridsson), "Råd- och Handelsman därsammastädes, modern hustru Ingeborg Pedersdotter, hwilka låte denne sin Son wäl och kristeligen blifva upptucktad. År 1623" (17 år gammal) "blef han försänd till Gäfle Stad, och antogs der i tienst af Handelsmannen Olof Gammal, förestående dess handel och köpenskap i 7 år. År 1630 begaf han sig uti tjenst hos Handelsmannen Hinne Möller i 3 år, drifwandes hans handel både i Gefle och Lybeck. Sedan han således förskaffat sig ärfarenhet i handelswäsendet begynte han sin egen handel år 1634, då han för en borgare blef antagen i Hudikswald, idkande sin handel, så wäl å den orten som wid Stora Kopparberget några år, försökte ock sin handel på Lybeck år 1636."