Personakt Antavla

Andreas Nicolaii Burman

Kyrkoherde. Blev högst 63 år.

Far:Nils Andersson (Bure) (- 1598)
Mor:Mariet Andersdotter

Född:1590 Skellefteå (Väbo), Bureå.
Död:1653 Lövånger (Väbo).

Barn med Britta Nilsdotter Trast

Barn:
Märta Burman (1630 - 1689)

Noteringar

Andreas Nicolai Burman (kyrkoherde 1638-53), f. 1590. Stud. i Upsala 9 febr. 1612; prästv. 1616, nämnes komm. i Löfånger 1623 och i Bygdeå 1626. År 1637 den 17 apr. kom för Upsala domkapitel en man från Löfångers församling med socknens skrifvelse, därutinnan förmäldes, att Gud hafver ifrån denna världen genom döden kallat deras khde D. Christopherum Olai, och begärde att få till khde sacellanen i församlingen dn Petrus Zachariæ, som till nöje hade tjänt in ministerio, och hvar de honom icke kunde bekomma, emedan han ringa tjänt hade, begärde de herr Andreas Nicolai i Bygdeå, som till ett och tjugu år hade tjänt in ministerio, till hvilken de hade ett stort behag, emedan han är en skickelig man både i lärdom och lefverne och hade tillförene tjänt där i församlingen, är ock i svågerskap med sal. H. Christophers efterlefverska, den mycket godt af församlingen förskyllt hafver, hvilket kunde lända henne till godo. Äfven prosten Olaus Njurenius i Umeå lade sitt vittnesmål därtill, och blef Andreas Nicolai förordnad till khde samt tillträdde 1638. Var herredagsman år 1643. Genom utsända stamböcker samlade han under åren 1649-51 bidrag från de norrländska kyrkorna till betäckande af kostnaderna för kyrkans 1649 företagna utvidgning. Synes hafva dött i slutet af 1653.