Några nyttoprogram jag gjort och som andra kan ha nytta och glädje av.

Bokföringsprogram i första hand för föreningar med ett smärre antal (valbara) konton och med t ex bokslutslutsfunktion.

Ladda ner Visa användning
Notregister för körer

Ladda ner Visa användning
Program för att göra ett bildspel på hemsidan. Det gör en html-fil med ett javascript, som redigerar bildstorleken till lämplig storlek för skärmen och låter användaren bläddra bilderna i sin egen takt.

Ladda ner Visa beskrivning


Tillbaka till föregående sida